ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

پودر ترمیم کننده

پودر ترمیم کننده

پودر ترمیم کننده

پودر ترمیم کننده از فروشگاه ایران ایمارت

بتن می تواند در اثر عوامل مختلفی مثل خوردگی آرماتورها ، برخورد با موادی نظیر اسید ، سولفات ها ، کلرید ها و … دچار تخریب و خرابی شود. در اثر عدم انجام صحیح مراحل اجرایی و بتن ریزی نیز ممکن است بتن آسیب ببیند. با توجه به وجود محدودیت هایی از نظر اقتصادی و زمانی ترمیم و تعمیر بتن در این شرایط می توان از انواع ترمیم کننده بتن استفاده کرد.

مشاهده محصولات پودر ترمیم کننده

headphone

گفتگوی آنلاین