ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید کیورینگ بتن پایه آبی

خرید کیورینگ بتن پایه آبی

خرید کیورینگ بتن پایه آبی

خرید کیورینگ بتن پایه آبی از فروشگاه ایران ایمارت

یک ترکیبی محلول در آب است که بر روی بتن تازه پوشش داده می‌شود و مانع از خروج آب بتن ، در سنین اولیه بتن می‌شود. مکانیسم عمل این محصول ‌، به شکلی  است که با ایجاد یک فیلم پیوسته و یکنواخت بر روی سطح بتن تازه ، مانع از فرار آب بتن می‌شود.

مشاهده محصولات کیورینگ

headphone

گفتگوی آنلاین