دانلود مبحث 12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (1)

دانلود مبحث 12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

دانلود مبحث 12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

ویرایش چهارم این مبحث با توجه به مسائلی که از طرف جامعه مهندسی و ادارات و سازمان‌های ذیربط به شکل‌های مختلف مطرح گردیده تهیه شده است. در بازنگری جدید موارد زیر مدنظر قرار گرفته است :
- ویرایش کلی حذف موارد تکراری، کوتاه و ساده سازی متن تا حد امکان
- خطراتی که ایمنی، محیط زیست و زندگی روزمره ساکنین مجاور کارگاه‌های ساختمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
- ریسک، ارزیابی ریسک، مدیریت ریسک و به طور کلی مدیریت ایمنی کارگاه‌های ساختمانی
- ارتقای ایمنی و بهداشت کار شاغلین کارگاه‌های ساختمانی
- ایمنی گودبرداری و تخریب
- ساده‌سازی متن و تفکیک وظایف و مسئولیت‌های دست‌اندرکاران
- امید است با رفع ابهامات و نواقص در ویرایش قبلی و ارائه اطلاعات تکمیلی مورد نیاز، زمینه اجرایی شدن بهتر و مؤثرتر این مبحث در رابطه با کارگاه‌های ساختمانی فراهم آید.

 

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 مبحث 12 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین