ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید روغن قالب پایه نفتی

خرید روغن قالب پایه نفتی

خرید روغن قالب پایه نفتی

خرید روغن قالب پایه نفتی از فروشگاه ایران ایمارت

این نوع روغن قالب موجب بهبود و تسهیل رهایش قالب بتن می شود. این محصول قبل از بتن ریزی روی سطوح قالب ﭘوشش داده می ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺑـﺎزﻛﺮدن قالب ، ﺑـﺘﻦ دارای سطحی ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ، ﺻﺎف و ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد. این محصول روغنی ، با مواد شیمیایى موجود در سطح بتن واکنش می دهد و با ایجاد یک لایه نازک دافع آب و کاهش کشش سطحی در سطح قالب ، مانع از چسبیدن بتن به قالب می شود و در نتیجه موجب تسهیل و تسریع بازکردن قالب بتن مى شود. همچنین از قالب هاى چوبى و فلزى محافظت می کند.

مشاهده محصولات روغن قالب

headphone

گفتگوی آنلاین