ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

قیمت حباب هوا ساز بتن

قیمت حباب هوا ساز بتن

قیمت حباب هوا ساز بتن

قیمت حباب هوا ساز بتن از فروشگاه ایران ایمارت

یکی از مشکلات عمده بتن ریزی در هوای سرد، احتمال یخ زدن بتن تازه به دلیل مواجهه با تغییرات دما و سیکل های ذوب و انجماد است که موجب افزایش حجم آب بتن خواهد شد که این افزایش حجم به سبب یخ زدگی آب بتن ایجاد می شود و در نهایت منجر به ایجاد ترک در بتن خواهد شد . ترک های ایجاد شده باعث افزایش نفوذپذیری بتن شده و در نهایت موجب فرسایش بتن با عمق بیشتر خواهند شد . حباب ساز بتن یا هواساز بتن موجب کاهش نفوذ پذیری بتن خواهد شد و با ایجاد حباب های هوا در بتن نفوذپذیری را به شکل ویژه ای کاهش خواهد داد.

مشاهده محصولات حباب هوا ساز بتن

headphone

گفتگوی آنلاین