ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

قیمت بتن دکوراتیو

قیمت بتن دکوراتیو

قیمت بتن دکوراتیو

قیمت بتن دکوراتیو از فروشگاه ایران ایمارت

بتن دکوراتیو می تواند ظاهر خود را از دو شیوه خاص به دست بیاورد.

در حالت اول، بتن همانند بتن معمولی اجرا می شود و سپس با استفاده از دستگاه های سایشی، سطح آنها به حدی براق می شود که ظاهری همانند سرامیک یا سنگ پیدا می کند. حالت دوم، زمانی است که در جریان اجرای بتن، از مواد رنگی برای زیباسازی سطح آن استفاده می شود.این رنگ مو ممکن است همزمان با آماده سازی بتن به درون آن ریخته شوند یا در حین اجرا به بتن اضافه شود.

مشاهده محصولات بتن دکوراتیو

headphone

گفتگوی آنلاین