ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، پودر بندکشی

ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، پودر بندکشی

خرید کفپوش خودتراز

خرید کفپوش خودتراز

خرید کفپوش خودتراز

خرید کفپوش خودتراز از فروشگاه ایران ایمارت

یک محصول خودتراز بر پایه سیمانی و رزین است . این محصول جهت تسطیح و یا تعمیر کف صنعتی سنگین طراحی شده است .

مشاهده محصولات کفپوش خودتراز

headphone

گفتگوی آنلاین