ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

خرید آنلاین روغن قالب بندی

خرید آنلاین روغن قالب بندی

خرید آنلاین روغن قالب بندی

خرید آنلاین روغن قالب بندی از فروشگاه ایران ایمارت

روغن قالب بتن یک نوع روغن شیمیایی رها کننده قالب بتن است که بر پایه مواد نفتی با استفاده از ترکیب روغن های مخصوص و مواد شیمیایی ساخته می شود به طوری که محلول در آب بوده و خواص برتری نسبت به روغن های قالب معمولی دارد.

مشاهده محصولات روغن قالب

headphone

گفتگوی آنلاین