ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

فروش سیلر بتن

فروش سیلر بتن

فروش سیلر بتن

فروش سیلر بتن از فروشگاه ایران ایمارت

سیلر بتن سخت کننده و محافظ سطوح بتنی يا هر سطح پايه سيمانی بوده و با توجه به واكنش شيميایی آن با ذرات آهكی معلق بتن و نفوذ 2 تا 10 میلی متر، بواسطه افزایش تراکم ذرات آهکی تولید کریستال می نماید و سطوح بتنی را در مقابل نفوذ مایعات و آلودگی ها محافظت می نمايد.

مشاهده محصولات سیلر بتن

headphone

گفتگوی آنلاین