دانلود مبحث 13 طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها (1)

دانلود مبحث 13 طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

دانلود مبحث 13 طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

 ویرایش کلی متن، بازنگری در تعاریف، تکمیل لیست استانداردها و اصطلاحات
- گسترش حوزه شمول این مبحث به سیستم‌های جدید در تأسیسات برقی
- بازنگری در مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردها و بروزرسانی مبحث
- بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصل " اصول اساسی در تأسیسات برق"
- بازنگری و تکمیل فصول اصول طراحی تأسیسات برق، نصب و برپایی و برآورد درخواست نیروی برق
- بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصول منابع تأمین نیروی برق، نیروی برق اضطراری و نیروی برق ایمنی
- بازنگری و تکمیل فصل تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل
- بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصل مدارها (کابل‌کشی- سیم‌کشی)
- بازنگری عمده در فصول تأسیسات جریان ضعیف و بروزرسانی این سیستم‌ها و اضافه نمودن بخش‌ها و سیستم‌های جدید
- بازنگری و تکمیل فصل محیط‌های عادی و مخصوص
- بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در فصل محیط‌های نمناک و مرطوب
- بازنگری و تکمیل فصل نقشه‌ها و مدارک
- بازنگری عمده و اضافه‌شدن بخش‌های جدید در پیوست 1 مبحث، شامل سیستم‌های نیرو، سیستم اتصال به زمین، سطح مقطع هادی‌های حفاظتی، حفاظتی- خنثی، هم‌بندی اصلی و اضافی، الکترودهای اتصال زمین
- بازنگری و تکمیل پیوست 2 مبحث، شامل مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی
- بازنگری و تکمیل پیوست 3 مبحث، شامل مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی
- اضافه شدن پیوست 4 به مبحث، شامل مبانی عمومی سیستم اعلام حریق
- اضافه شدن پیوست 5 به مبحث، شامل  مبانی عمومی بانک خازن
- اضافه شدن پیوست 6 به مبحث، شامل درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجی
- اضافه شدن پیوست 7 به مبحث، شامل حریم شبکه‌های برق
- اضافه شدن پیوست 8 به مبحث، شامل محتوای نقشه‌ها و مدارک فنی طرح تأسیسات برقی
در انتها کمیته تخصصی از کلیه مهندسان، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و صاحب‌نظران که نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نموده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید. بدیهی است در صورت دریافت نظرات و پیشنهادات جدید دیگر، کمیته تخصصی آن‌ها را حفظ و مجدداً مورد بررسی قرار داده و در ویرایش جدید، مورد بهره‌برداری قرار خواهد داد.

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 مبحث 13 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین