ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

دیرگير بتن پودری

دیرگير بتن پودری

دیرگير بتن پودری

دیرگير بتن پودری فروشگاه ایران ایمارت

دیرگیر کننده بتن پودری محصولی کارآمد به شکل کریستالی است که پس از افزوده شدن به بتن ، با کاهش سرعت هیدراسیون بتن ، موجب تاخیر در زمان گیرش بتن می شود. دیرگیر کننده بتن پودری یا کند گیر کننده بتن پودری با افزوده شدن به ملات ، با ایجاد تاخیر کنترل شده در زمان گیرش ، از سفت شدن زود هنگام بتن یا ملات جلوگیری می کند و ضمن سهولت در فرآینده بتن ریزی، موجب صافی و پرداخت سطح می شود.

مشاهده محصولات دیرگير بتن

headphone

گفتگوی آنلاین