ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید دیرگير بتن پودری

خرید دیرگير بتن پودری

خرید دیرگير بتن پودری

خرید دیرگير بتن پودری از فروشگاه ایران ایمارت

این محصول نوعی افزودنی بسیار قوی کندگیر کننده بتن است که برای ایجاد تاخیر درزمان گیرش بتن وکاهش حرارت هیدراتاسیون سیمان وهمچنین جلوگیری از افت سریع اسلامپ ودرنتیجه افزایش زمان کارایی بتن به ویژه درهوای گرم مورد استفاده قرار می گیرد .

مشاهده محصولات دیرگير بتن

headphone

گفتگوی آنلاین