ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید اینترنتی ماستیک گرم ریز

خرید اینترنتی ماستیک گرم ریز

خرید اینترنتی ماستیک گرم ریز

خرید اینترنتی ماستیک گرم ریز از فروشگاه ایران ایمارت

یک ماستیک یک جزئی بر پایه قیر اصلاح شده با لاستیک و رزین است که پس از گرم شدن تا حد روانی در محل مورد نظر ریخته می شود. این ماستیک دارای چسبندگی بسیار زیاد به سطح زیر کار بوده و تاچند برابر کش آمده و دوباره به حالت اولیه برمی گردد. ازاین ماده جهت چسباندن قطعاتی که احتیاج به انعطاف در ناحیه اتصال دارند نیز می توان استفاده نمود.

مشاهده محصولات ماستیک

headphone

گفتگوی آنلاین