ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

آنی گیر سیمان

آنی گیر سیمان

آنی گیر سیمان

آنی گیر سیمان فروشگاه ایران ایمارت

محلولی است که پس از اضافه شدن به سیمان باعث کاهش زمان گیرش آن به کمتر از یک دقیقه می گردد و ازاین نظر عملکردی مشابه محلول Silka-2 دارد.

مشاهده محصولات آنی گیر

headphone

گفتگوی آنلاین