ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید آنی گیر سیمان

خرید آنی گیر سیمان

خرید آنی گیر سیمان

خرید آنی گیر سیمان از فروشگاه ایران ایمارت

محلولی است که پس از اضافه شدن به سیمان باعث کاهش زمان گیرش آن به کمتر از یک دقیقه می گردد و ازاین نظر عملکردی مشابه محلول Silka-2 دارد.

از این محلول برای جلوگیری از نشت شدید آب سازه های بتنی , منابع و مخازن , زیرزمینها و به طورکلی کلیه مواردی که نیاز به جلوگیری موقت و یا دائم نشت آب باشد استفاده می گردد.

مشاهده محصولات خرید آنی گیر

headphone

گفتگوی آنلاین