ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

قیمت آنی گیر سیمان

قیمت آنی گیر سیمان

قیمت آنی گیر سیمان

قیمت آنی گیر سیمان از فروشگاه ایران ایمارت

از این محلول برای جلوگیری از نشت شدید آب سازه های بتنی , منابع و مخازن , زیرزمین ها و به طورکلی کلیه مواردی که نیاز به جلوگیری موقت و یا دائم نشت آب باشد استفاده می گردد.

مشاهده محصولات قیمت آنی گیر

headphone

گفتگوی آنلاین