ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

آنی گیر مایع

آنی گیر مایع

آنی گیر مایع

آنی گیر مایع فروشگاه ایران ایمارت

محلولی است که پس از اضافه شدن به سیمان باعث کاهش زمان گیرش آن به کمتر از یک دقیقه می گردد و ازاین نظر عملکردی مشابه محلول Silka-2 دارد.

مشاهده محصولات آنی گیر مایع

headphone

گفتگوی آنلاین