دانلود مبحث 14 طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان (1)

دانلود مبحث 14 طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان

دانلود مبحث 14 طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان، با پیش نویس تهیه شده توسط زنده یاد مهندس حشمت‌اله منصف و توسط کمیتۀ تخصصی به ریاست ایشان تدوین و در سال 1380 منتشر شد. همراه با تحولات مستمر علمی و صنعتی و براساس نیاز به روزآمد شدن مقررات طرح و اجرای ساختمان، دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان بازنگری مباحث مقررات ملی را در دستور کار خود قرار داده است.

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 مبحث 14 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین