ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

مایع سخت کننده بتن

مایع سخت کننده بتن

مایع سخت کننده بتن

مایع سخت کننده بتن از فروشگاه ایران ایمارت

سخت كننده بتن مايعی سيليكاتی است كه با خمير سيمان وارد واكنش شيميایی شده و تشكيل لايه ای سخت می دهد. سخت شدن بتن باعث نفوذ ناپذير شدن آن و در نتيجه افزايش مقاومت سطوح بتنی در مقابل نفوذ آب ، مواد شيميایی ، روغن و مواد نفتی و همچنين جلوگيری از ايجاد گرد و غبار می گردد.

خواص و اثرات

افزايش مقاومت سايشی و شيميایی
جلوگيری از خاک كردن سطح بتن
قابل مصرف بر روی سطح بتن كهنه و نو
آماده مصرف با كاربری آسان
تسهيل نظافت سطح

مشاهده محصولات سخت کننده بتن

headphone

گفتگوی آنلاین