دانلود مبحث 14 مقررات ملی ساختمان (1)

دانلود مبحث 14 مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث 14 مقررات ملی ساختمان

تهیه ویرایش سوم (بازنگری دوم) مبحث چهاردهم، از تیر ماه سال 1393 بر پایه همان استخوان بندی متن اولیه و زیر نظر مهندس منصف آغاز شد و گرچه ایشان به دلیل کسالت امکان حضور در جلسات کمیته را نداشتند ولی در مورد تغییرات پیشنهادی با ایشان مشورت و از رهنمودهای ایشان استفاده شده است. پس از درگذشت مهندس منصف نیز کمیته تخصصی کوشش کرده است به روش ایشان در تدوین مقررات که نتیجۀ سال ها مطالعه و تجربه بوده است، وفادار بماند.  

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 مبحث 14 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین