ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

پودر ضد یخ

پودر ضد یخ

پودر ضد یخ

پودر ضد یخ از فروشگاه ایران ایمارت

ضد یخ پودری بتن بصورت پودر تهيه می شود که تا حدودی گيرش اوليه سيمان را با سرعت انجام می شود و موجب افزایش دمای بتن یا ملات خواهد شد ، به طور کلی می توان گفت ضد یخ پودری بتن از ايجاد كريستال‌های يخ جلوگيری خواهد کرد. افزودن ماده ضد یخ پودری بتن بخشی از آب مصرفی را بخود جذب می کند و باعث متراکم شدن بتن و غلیظ تر شدن شيره سيمان می شود.

مشاهده محصولات ضد یخ

headphone

گفتگوی آنلاین