ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

فروش نفوذگر بلورساز پودری

فروش نفوذگر بلورساز پودری

فروش نفوذگر بلورساز پودری

فروش نفوذگر بلورساز پودری از فروشگاه ایران ایمارت

پودر نفوذگر بتن محصولی تک جزئی بر پایه سیمان می باشد. پودر نفوذ گر بتن قدرتمند ترین و کارآمد ترین محصول جهت آب بندی سطوح بتن جدید و یا قدیم می باشد. پودر نفوذ گر بتن را می توان در انواع سطوح با فشار مثبت و یا فشار منفی مورد استفاده قرارداد. ولی بهترین و کارآمد ترین محصول برای آب بندی و عایق کاری سطوح با فشار منفی مانند پایه آسانسورها می باشد و به این ترتیب از فشار هیدرواستاتیک ناشی از نفوذ آب جلوگیری می کند.

مشاهده محصولات نفوذگر بلورساز پودری

headphone

گفتگوی آنلاین