ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

قیمت افزودنی زودگیر مایع

قیمت افزودنی زودگیر مایع

قیمت افزودنی زودگیر مایع

قیمت افزودنی زودگیر مایع از فروشگاه ایران ایمارت

افزودنی زودگیر بتن مایع کاهش دهنده زمان گیرش سیمان است که غیر سوزاننده و غیر سمی بوده و می تواند دور ریز مصالح در بتن پاشی به روش مرطوب را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. مقادیر مصرف افزودنی زودگیر بتن مایع می تواند تعیین کننده زمان گیرش و سخت شدن بتن پاششی باشد. همچنین می توان از افزودنی زودگیر بتن مایع برای باز کردن سریعتر قالب های بتنی استفاده نمود.

مشاهده محصولات افزودنی زودگیر مایع

headphone

گفتگوی آنلاین