ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید اینترنتی ملات خودتراز

خرید اینترنتی ملات خودتراز

خرید اینترنتی ملات خودتراز

خرید اینترنتی ملات خودتراز از فروشگاه ایران ایمارت

ملات های خود تراز شونده همچون گروت های با روانی بالا و زیرلایه هایی هستند که برای تأمین یک سطح هموار یا صاف برای صفحه ستون های دستگاهی و پوشش های کف به کار برده می شوند. اغلب فرآورده های ملات خود تراز شونده در کف های جدید و قدیمی ساخته شده از بتن در جا ، بتن آماده یا چوب اعمال می شوند و ملات خود تراز شونده به صورت فزاینده برای تعمیر کف هایی که خراب شده اند، شکم داده اند ، پوسته پوسته شده اند، یا ساییدگی پیدا کرده اند استفاده می شود.

مشاهده محصولات ملات خودتراز

headphone

گفتگوی آنلاین