دانلود مبحث 16 مقررات ملی ساختمان (1)

دانلود مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

نخستین ویرایش مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان، در اوایل دهه 70 توسط زنده یاد مهندس حشمت‌اله منصف تهیه شد و در سال 1372 به تصویب هیئت وزیران رسید و از آن تاریخ به بعد این مبحث دو بار توسط کمیته‌های تخصصی وقت به ریاست ایشان مورد بازنگری قرار گرفت. به روز نمودن استانداردها، به‌کار‌گیری فن‌آوری‌ها و روش‌های جدید در طراحی و اجرای ساختمان‌ها و دریافت نظرات دست اندرکاران ساخت و ساز در کشور، بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان را هر چند سال یک بار ضروری می نماید.
تهیة ویرایش حاضر مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان، از تیر ماه سال 1393 بر پایة همان استخوان‌بندی متن اولیه و زیر نظر مستقیم آقای مهندس منصف آغاز شد و تا اواخر سال 1395 ادامه یافت. پس از وداع همیشگی آقای مهندس منصف با جامعه مهندسی کشور در شهریور ماه سال 1395، کمیتة تخصصی مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تمام سعی خود را نسبت به حفظ خط مشی ایشان در تدوین مقررات به کار بست. 

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 مبحث 16 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین