ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

قیمت سوپر ژل میکروسیلیس

قیمت سوپر ژل میکروسیلیس

قیمت سوپر ژل میکروسیلیس

قیمت سوپر ژل میکروسیلیس از فروشگاه ایران ایمارت

سوپر ژل میکروسیلیس در ایجاد تراکم دربافت بتن و عملکرد ترکیبات تشکیل دهنده آن ، سبب افزایش خاصیت نفوذناپذیری بتن سخت شده می شود و در افزایش مقاومت بتن نیز بسیار موثر است.

مشاهده محصولات ژل میکروسیلیس

headphone

گفتگوی آنلاین