ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید پوشش آب بند نفوذگر

خرید پوشش آب بند نفوذگر

خرید پوشش آب بند نفوذگر

خرید پوشش آب بند نفوذگر از فروشگاه ایران ایمارت

نفوذگر کریستاله پودری تک جزیی بر پایه سیمان و دارای میکرو ذرات فعال می باشد که توانایی نفوذ در ساختار سطح بتن را دارد و با وجود رطوبت ، با آهک و سیمان های ترکیب نشده بتن واکنش شیمیایی نشان داده و تشکیل کریستال می دهد. این مواد با ایجاد بلورهای کریستال ، شبکه ای متراکم درون کاپیلارهای بتن و لوله های مویینه ساختار بتن تشکیل داده و تمامی روزنه ها و لوله های مویینه ای که قبلا از آنها آب عبور می کرده را بسته و سازه را از درون آب بند می نماید.

مشاهده محصولات آب بند

headphone

گفتگوی آنلاین