ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید چسب بتن آب بند

خرید چسب بتن آب بند

خرید چسب بتن آب بند

خرید چسب بتن آب بند از فروشگاه ایران ایمارت

در صورت مخلوط شدن باملات های پایه سیمانی و بتن باعث افزایش چسبندگی ، افزاویش مقاوکت سایشی و خمشی ملات می شود. از این محصول در کف سازی ها هم برای اب بندی و افزایش مقاوت سایشی نیز استفاده می کنند.

مشاهده محصولات چسب بتن آب بند

headphone

گفتگوی آنلاین