ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید اینترنتی پودر آنی گیر

خرید اینترنتی پودر آنی گیر

خرید اینترنتی پودر آنی گیر

خرید اینترنتی پودر آنی گیر از فروشگاه ایران ایمارت

ممانعت از نشت آب در مخازن و منابع ، در شرایطی که امکان تخلیه وجود نداشته باشد و مناسب برای انسداد و رفع نشتی تحت فشار در درزهای غیر انقباضی و حفرات است.
مناسب برای مسدود کردن نشتی از مخازن نگهداری سوخت و مواد نفتی ، آب بندی محل درزها و مجاری عبور آب و مایعات از مقاطع بتنی و سنگی ، آب بندی انواع سازه بتنی اعم از : تونل ها ، سد ها و مخازن بتنی ، سازه های زیر زمینی و مدفون ، چاله آسانسور... و نیز مناسب برای آب بندی استخرها ، لوله های انتقال آب و کانال ها

مشاهده محصولات آنی گیر

headphone

گفتگوی آنلاین