ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید انلاین پودر آنی گیر

خرید انلاین پودر آنی گیر

خرید انلاین پودر آنی گیر

خرید انلاین پودر آنی گیر از فروشگاه ایران ایمارت

با وجود این محصول ترکیبات سیمانی بهبود یافته و در نهایت ایجاد تغییر در رفتارهای سیمان در تماس با آب ، که به دلیل استفاده از مواد معدنی ویژه در سنتز آنی گیر بتن حاصل شده است ، به گیرش سریع و پایانی فوری ، در مقابل انواع نشت و نفوذ سریع آب را حاصل خواهد نمود.

مشاهده محصولات آنی گیر

headphone

گفتگوی آنلاین