ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید آنلاین پودر آنی گیر

خرید آنلاین پودر آنی گیر

خرید آنلاین پودر آنی گیر

خرید آنلاین پودر آنی گیر از فروشگاه ایران ایمارت

پودر آنی گیر بتن یک پودر تک جزیی است که از سیمان ، مواد زودگیر و زود سخت شونده و افزودنی های آب بند کننده تشکیل شده است ، که به لحاظ وجود مواد شیمیایی تندگیر کننده ، فرایند هیدراسیون را بیشتر تحریک نموده و موجب خواهد شد که سیمان در اولین لحظات اختلاط با آب ، فرایند هیدراسیون خود را کامل کند و در نهایت به گیرش سریع و کنترل شده ای دست یابد، که این گیرش سریع، همراه با حفظ خواص مکانیکی زودرس خواهد بود .

مشاهده محصولات آنی گیر

headphone

گفتگوی آنلاین