ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید فرا روان کننده

خرید فرا روان کننده

خرید فرا روان کننده

خرید فرا روان کننده از فروشگاه ایران ایمارت

استفاده از این محصول، میزان مقاومت فشاری بتن را افزایش می دهد و میزان ویبراتور بتن کمتر می شود و به همین دلیل ، آسیب کمتری می بیند . به کار بردن این محصول باعث می شود که زمان بتن ریزی کاهش پیدا کند و در زمان و انرژی افراد صرفه جویی شود.
میزان نفوذپذیری بتن با استفاده از این محصول کمتر می شود و رطوبت و مواد شیمیایی به آن نفوذ نمی کند.

مشاهده محصولات فرا روان کننده

headphone

گفتگوی آنلاین