دانلود مبحث 16 تاسیسات بهداشتی ساختمان ها (1)

دانلود مبحث 16 تاسیسات بهداشتی ساختمان ها

دانلود مبحث 16 تاسیسات بهداشتی ساختمان ها

یکی از موارد مهم مورد بحث در جریان بازنگری اخیر مبحث موضوع امکان دسترسی به لوله‌های تأسیساتی در هر شرایط بود. عبور لوله‌های تأسیساتی یک واحد ساختمانی از املاک خصوصی واحدهای دیگر، از جمله لوله‌های فاضلاب طبقات بالا که معمولاً در سقف کاذب طبقه زیرین اجرا می‌شود، از نظر دسترسی اغلب مورد سؤال مهندسان ناظر و دست اندرکاران نگهداری و راهبری تأسیسات ساختمان‌ها می باشد. روشن است که راه حل این مشکل بیش از آن که تأسیساتی باشد، یک موضوع معماری است که باید مسیر عبور لوله‌ها و سایر شبکه‌های تأسیساتی در طراحی معماری ساختمان مد نظر قرار گیرد. الزام حل این مشکل بین رشته ای‌، که با حضور مسئولین کمیته های تخصصی مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان در جلسة شورای تدوین مقررات مطرح و به تصویب رسیده است می تواند با همکاری و هماهنگی کامل بین بخش‌های مختلف طراحی ساختمان، یکی از مشکلات جدی چندین سالة مطرح در ساختمان ها را رفع نماید.
 تغییرات عمده در متن ویرایش حاضر این مبحث نسبت به ویرایش قبلی را می توان به شرح زیر برشمرد:
- بازنگری در فصل توزیع آب سرد و گرم مصرفی و محدود کردن میزان آب خروجی از شیرهای برداشت لوازم بهداشتی، به منظور بهینه سازی مصرف آب.
- بازنگری در مشخصات مصالح مورد استفاده در توزیع آب سرد و گرم مصرفی از نظر میزان مجاز سرب و دمای کار مصالح مورد استفاده در سیستم آب گرم مصرفی.
- بازنگری در مسیر عبور لوله‌های تأسیسات بهداشتی در ساختمان‌ها با هدف حفظ استقلال واحد‌های ساختمانی و دسترسی آسان به لوله‌ها.
- شفاف‌سازی و تأکید بر غیر قابل اشتعال بودن لوله‌های پلاستیکی مورد استفاده در لوله‌کشی‌های فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران که معمولاً خالی از آب می‌باشند و به صورت غیر مدفون در ساختمان نصب می‌شوند، با هدف جلوگیری از گسترش حریق در ساختمان‌ها.
- اضافه شدن الزامات مربوط به پیش‌بینی مسیر تخلیة ثانویه یا اضطراری آب باران بام ساختمان‌ها.
- اضافه شدن الزامات مربوط به نصب لوازم بهداشتی ویژة استفادة افراد معلول در فصل دوم مبحث که در این ویرایش به لوازم بهداشتی اختصاص یافته است.
- اضافه شدن پیوست شماره 10 با عنوان " فهرست بازرسی مراحل طراحی تأسیسات بهداشتی ساختمان" با هدف راهنمایی مهندسان در طراحی تأسیسات بهداشتی ساختمان‌ها و کنترل سرفصل‌های کار‌هایی که باید انجام شود.
در پایان، این کمیتة تخصصی از کلیة مهندسان، شرکت‌های سازنده لوازم و مصالح تأسیسات بهداشتی و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که با ارسال نظرات و پیشنهادات ارزنده خود این کمیته را در انجام تعهداتش یاری نموده‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید و امیدوار است این همکاری جامعه مهندسی کشور به طور پیوسته تداوم یابد تا نظرات و پیشنهادات جدید در ویرایش بعدی مبحث مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 مبحث 16 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین