ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

قیمت الیاف بتن پلی پروپیلن

قیمت الیاف بتن پلی پروپیلن

قیمت الیاف بتن پلی پروپیلن

قیمت الیاف بتن پلی پروپیلن از فروشگاه ایران ایمارت

نوعی از مواد افزودنی بتن جهت کنترل ترک ها به مخلوط بتنی اضافه می گردد. از این الیاف برای جلوگیری از تشکیل ترک های ریز ناشی از انقباض ، خشک شدن زودرس یا نوسانات زود هنگام دما استفاده می شود.

مشاهده محصولات الیاف بتن پلی پروپیلن

headphone

گفتگوی آنلاین