ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

بتن الیافی پلی پروپیلن

بتن الیافی پلی پروپیلن

بتن الیافی پلی پروپیلن

بتن الیافی پلی پروپیلن فروشگاه ایران ایمارت

از بتن‌های مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن در جاده‌ها و روسازی‌های ماشین‌ رو ، دیوارهای حائل و سازه‌های نگهبان شیب‌ها ، پی ماشین‌آلات ، سازه‌های دریایی و مخازن و استخرها می توان استفاده کرد. در بتن‌های در معرض بارهای دینامیکی و حریق از الیاف پلی پروپیلن نیز می توان استفاده کرد.

مشاهده محصولات بتن الیافی پلی پروپیلن

headphone

گفتگوی آنلاین