ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

بتن الیافی پلی پروپیلن

بتن الیافی پلی پروپیلن

بتن الیافی پلی پروپیلن

بتن الیافی پلی پروپیلن فروشگاه ایران ایمارت

از بتن‌های مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن در جاده‌ها و روسازی‌های ماشین‌ رو ، دیوارهای حائل و سازه‌های نگهبان شیب‌ها ، پی ماشین‌آلات ، سازه‌های دریایی و مخازن و استخرها می توان استفاده کرد. در بتن‌های در معرض بارهای دینامیکی و حریق از الیاف پلی پروپیلن نیز می توان استفاده کرد.

مشاهده محصولات بتن الیافی پلی پروپیلن

جستجو با این ترکیب از کلمات با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.در جستجو از عبارات متداول استفاده کنید
headphone

گفتگوی آنلاین