ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

بتن الیافی پلی پروپیلن

بتن الیافی پلی پروپیلن

بتن الیافی پلی پروپیلن

بتن الیافی پلی پروپیلن فروشگاه ایران ایمارت

از بتن‌های مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن در جاده‌ها و روسازی‌های ماشین‌ رو ، دیوارهای حائل و سازه‌های نگهبان شیب‌ها ، پی ماشین‌آلات ، سازه‌های دریایی و مخازن و استخرها می توان استفاده کرد. در بتن‌های در معرض بارهای دینامیکی و حریق از الیاف پلی پروپیلن نیز می توان استفاده کرد.

مشاهده محصولات بتن الیافی پلی پروپیلن

headphone

گفتگوی آنلاین