ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

روان کننده نرمال پایه نفتالین

روان کننده نرمال پایه نفتالین

روان کننده نرمال پایه نفتالین

روان کننده نرمال پایه نفتالین فروشگاه ایران ایمارت

پلی نفتالین سولفونات‌ها از فوق روان کننده‌های معمول‌اند که به طور عموم بر پایه ملامین سولفونات و یا نفتالین فرمالدئید هستند. در هنگام اختلاط جذب سیمان شده و در لحظات اولیه هیدارسیون سیمان، بار منفی ذرات سیمان را افزایش داده و باعث پخش شدن آن‌ها می‌گردند. این پخش شدگی ناشی از خاصیت دافعه الکتریسیته ساکن است.

مشاهده محصولات روان کننده

headphone

گفتگوی آنلاین