ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

فوم دو عنصری پایه سیلیکاتی

فوم دو عنصری پایه سیلیکاتی

فوم دو عنصری پایه سیلیکاتی

فوم دو عنصری پایه سیلیکاتی فروشگاه ایران ایمارت

فوم دوجزیی تزریقی بر پایه سیلیکات و نسوز است که با افزایش حجم 30 برابر، جهت پر کردن فضاهای خالی بکار می رود.

مشاهده محصولات فوم دو عنصری پایه سیلیکاتی

headphone

گفتگوی آنلاین