دانلود مبحث 17 مقررات ملی ساختمان (1)

دانلود مبحث 17 مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث 17 مقررات ملی ساختمان

هنگام مطالعه این مجلد از مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، با تغییرات بسیار مهمی که در این بازنگری انجام شده است مواجه خواهند شد و آن افزودن بخش (لوله کشی گاز متقاضیان عمده با فشار 2 تا 60 پوند بر اینچ مربع*) به بخش قبلی با عنوان (لوله کشی گاز طبیعی با فشار 4/1 پوند بر اینچ مربع**) می‌باشد که در این کتاب ارائه شده است. در انتشار این مجلد که از این پس دامنه فشار از 4/1 تا 60 پوند بر اینچ مربع و دامنه مصرف تا 5000 متر مکعب در ساعت را پوشش می‌دهد، بخش اول شامل لوله‌کشی گاز طبیعی ساختمان‌ها با فشار 4/1 پوند بر اینچ مربع بوده که بدون هیچ گونه تغییراتی عیناً درج شده و مطالب بخش دوم شامل لوله‌کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده با فشار 2 تا 60 پوند بر اینچ مربع به آن افزوده شده است.

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین