ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

آب بند کننده نفوذگر کریستال شونده

آب بند کننده نفوذگر کریستال شونده

آب بند کننده نفوذگر کریستال شونده

آب بند کننده نفوذگر کریستال شونده از فروشگاه ایران ایمارت

این ماده نفوذگر و کریستال شونده سازهای جدی و قدیمی بتنی را از عمق آب بندی می نماید.

طوری که حتی اگر سطح پوشش به هر دلیلی دچار آسیب گردد ، آب بندی بتن همچنان کامل آن با رطوبت و آهک آزاد موجود در بتن ، ساختاری یکپارچه با بتن ایجاد کرده و توده مقاوم و با دوامی تشکیل می دهد.

مشاهده محصولات آب بند کننده نفوذگر کریستال شونده

headphone

گفتگوی آنلاین