ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

الیاف فلزی

الیاف فلزی

الیاف فلزی

الیاف فلزی فروشگاه ایران ایمارت

الیاف فولادی غالبا از جنس فولادهای کم کربن می باشند. رشته های فولادی با پخش غیریکنواخت در بتن باعث مسلح شدن بتن در تمامی جهات می شود. الیاف ها در بتن باعث کنترل و تاخیر در ایجاد ترک می شوند و بعد از رخداد ترک ، با ایجاد یک پل بر ترک و اتصال ماتریس سیمانی اطراف ترک ، مکانیزم انتقال بار و تنش رابر عهده دارند. این مکانیزم انتقال آنقدر ادامه می یابد تا الیاف گسیخته و یا از بتن خارج گردد. با افزودن الیاف به بتن  خاصیت تردی و شکنندگی در بتن کاهش و شکل پذیری و میزان جذب انرژی ، تحمل در برابر تنش های ناگهانی ، ضربه ، سایش و … افزایش می­یابد.

مشاهده محصولات الیاف

headphone

گفتگوی آنلاین