ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خود تراز پایه سیمانی

خود تراز پایه سیمانی

خود تراز پایه سیمانی

خودتراز پایه سیمانی فروشگاه ایران ایمارت

این محصول ، نوعی ملات آماده مصرف پودری  برپایه سیمان ، انواع روان کننده و پوزولان و پودرهای ویژه معدنی است . این ملات بدون انقباض و پرمقاومت ، با مقدار آب کم ، روانی بسیار مطلوبی دارد و سطح خود تراز مناسبی ایجاد می نماید. این محصول به  سبب ساختار ويژه و دانه بندی اجزا سازنده و وجود ترکیبات معدنی موجود در ترکیب خود ، ملاتی با مقاومت فشاری بالا و بدون انقباض ایجاد می­کند و در عین حال از انبساط قابل کنترل برخوردار است. حضور ترکیبات روان کننده نیز موجب کاهش نسبت آب به سیمان ، روانی بسیار مطلوب، بهبود کارپذیری و.. می شود . پوزولان های موجود نیز ،کاهش نفوذپذیری ، بهبود مقاومت و.. را برای  این ملات فراهم می سازند.

مشاهده محصولات خودتراز پایه سیمانی

 

headphone

گفتگوی آنلاین