ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

خود تراز پایه سیمانی

خود تراز پایه سیمانی

خود تراز پایه سیمانی

خودتراز پایه سیمانی فروشگاه ایران ایمارت

این محصول ، نوعی ملات آماده مصرف پودری  برپایه سیمان ، انواع روان کننده و پوزولان و پودرهای ویژه معدنی است . این ملات بدون انقباض و پرمقاومت ، با مقدار آب کم ، روانی بسیار مطلوبی دارد و سطح خود تراز مناسبی ایجاد می نماید. این محصول به  سبب ساختار ويژه و دانه بندی اجزا سازنده و وجود ترکیبات معدنی موجود در ترکیب خود ، ملاتی با مقاومت فشاری بالا و بدون انقباض ایجاد می­کند و در عین حال از انبساط قابل کنترل برخوردار است. حضور ترکیبات روان کننده نیز موجب کاهش نسبت آب به سیمان ، روانی بسیار مطلوب، بهبود کارپذیری و.. می شود . پوزولان های موجود نیز ،کاهش نفوذپذیری ، بهبود مقاومت و.. را برای  این ملات فراهم می سازند.

مشاهده محصولات خودتراز پایه سیمانی

 

جستجو با این ترکیب از کلمات با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.در جستجو از عبارات متداول استفاده کنید
headphone

گفتگوی آنلاین