ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

پودر بندکشی سرامیک

پودر بندکشی سرامیک

پودر بندکشی سرامیک

پودر بندکشی سرامیک فروشگاه ایران ایمارت

محصولی است ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه های ریز، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیایی سودمند که جهت بندکشی کاشی ، ﺳـﺮاﻣﻴﻚ ، ﺳـﻨﮓ و.. طراحی شده اﺳﺖ. این محصول محتوی سیمان ، سنگدانه های مناسب، پلیمرهای پودری ، تغلیط کننده و افزودنی های معدنی مجاز است، که در تماس آب یک چسب مختلط قوی از سیمان و رزین های پودری با قوام مناسب ایجاد می کند.استفاده از پودر های بندکشی موجب می گردد تا نفوذپذیری درز های کاشی وسرامیک نیز تا حد زیادی کاهش پیدا کند.

مشاهده محصولات پودر بندکشی

headphone

گفتگوی آنلاین