دانلود مبحث 18 مقررات ملی ساختمان (1)

دانلود مبحث 18 مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث 18 مقررات ملی ساختمان

مبحث 18 مقررات ملی ساختمان تحت عنوان ”عایق‌بندی و تنظیم صدا“، برای نخستین بار در سال 1379 تدوین شد. در این مبحث، پس از بیان شاخص‌های آکوستیکی لازم برای درک مقررات، مقادیر نوفه مجاز برای فضاهای مختلف و هم‌چنین مقررات صدابندی هوابرد و کوبه‌ای جداکننده‌های مختلف در ساختمان‌ها با کاربری‌های گوناگون عنوان گردید. هم‌چنین روش محاسبه صدابندی یک جدار مرکب و مقادیر عددی صدابندی هوابرد و کوبه‌ای تعدادی از جداکننده‌ها در جداول پیوست ارائه شدند.

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 مبحث 18 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین