بتن اکسپوز نما

بتن اکسپوز نما

بتن اکسپوز نما

بتن اکسپوز نما | مهم ترین شاخصه آن  میتوان به سطح کاملا صاف و سیقلی و مقاوم آن اشاره کرد که پس از اجرا بر روی نما های داخلی و خارجی نیازی به مصالح مجدد ندارد .

از بتن اکسپوز نما ، غالباً برای طراحی المان های شهری و نمای ویلا استفاده می گردد.

headphone

گفتگوی آنلاین