دانلود مبحث 21 پدافند غیرعامل (1)

دانلود مبحث 21 پدافند غیرعامل

دانلود مبحث 21 پدافند غیرعامل

این مبحث مشتمل بر هفت فصل به شرح زیر می‏باشد:
• فصل  اول شامل کلیات، دامنه کاربرد مبحث، تعریف مفاهیم بنیادی در خصوص پدافند غیرعامل و کارکرد آن در مقررات ملی ساختمان می‏باشد. در این فصل ساختمان‏ها برمبنای نوع کاربری، تعداد ساکنین، زیربنا، تعداد طبقات و ارزش سرمایه‏های داخل آن به پنج گروه تقسیم شده‌‏اند و سطوح مختلف بار انفجار و حداقل سطوح عملکرد سازه‏ای اجزای ساختمان‏‌ها برای گروه‏های مختلف ساختمانی ارائه شده است. 
• فصل دوم به بررسی ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی معماری و  محوطه ساختمان‏ها و مجموعه‌‏های زیستی می‏پردازد. 
• در فصل سوم به انواع انفجار، امواج ناشی از آن و مشخصه‏های این امواج و فشار ناشی از انفجار بر سازه پرداخته شده است. 
• در فصل چهارم مشخصات مکانیکی مصالح در برابر بار انفجار و سامانه‏های سازه‏ای مقاوم در برابر انفجار معرفی شده اند.
•  فصل پنجم شامل روش‏‌های تحلیل و طراحی سازه‌‏ها در برابر بارهای ناشی از انفجار می‏‌باشد. روش‏های تحلیل دینامیکی غیر خطی و استاتیکی معادل جهت تحلیل اعضای سازه معرفی شده و معیارهای پذیرش اعضا با توجه به سطوح عملکرد ارائه شده است. 
• در فصل ششم انهدام پیشرونده و روش‏های طراحی سازه در برابر آن به عنوان جایگزینی برای طرح در مقابل انفجار، بررسی شده است. 
• در فصل هفتم نیز ملاحظات تأسیسات مکانیکی و برقی در حوزه پدافند غیرعامل آورده شده‏اند.
موارد شمول فصل‏های فوق برای گروه‏های ساختمانی، مطابق جدول 21-1-2 این مبحث می‏باشد. با توجه به جدید بودن مبحث و لزوم ارزیابی بازخورد آن در جامعه مهندسی، پس از اتمام دوره آزمایشی موارد شمول آن مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
از آنجا که ضوابط کمی این مبحث برای اولین بار تدوین و ارائه گردیده است، بی‏تردید دارای نواقص و کاستی‏هایی است و از مهندسان و محققان محترم تقاضا می‏‌شود تا نظرات ارزنده و سازنده خویش را جهت بررسی و اعمال در ویرایش بعدی در اختیار این کمیته قرار دهند.

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 مبحث 21 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین