ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

اخذ پروانه نظام مهندسی (31)

اخذ پروانه نظام مهندسی

اخذ پروانه نظام مهندسی

فارغ التحصیلان رشته های مهندسی عمران ، معماری ، برق ، مکانیک ، شهرسازی ، نقشه ... از اخذ مدرک می توانند در آزمون ورودی شرکت نموده و درصورت قبولی موفق به اخذ پروانه نظام مهندسی شوند.

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1آزمون نظارت عمران 96 نظام مهندسی آزمون های مهندسی مشاهده
2آزمون آزمایشی ارشد عمران پارسه آزمون های مهندسی مشاهده
3آزمون برق محاسبات 96 آزمون های مهندسی مشاهده
4آزمون برق نظارت 96 آزمون های مهندسی مشاهده
5آزمون عمران اجرا 96 آزمون های مهندسی مشاهده
6آزمون عمران محاسبات 96 آزمون های مهندسی مشاهده
7آزمون معماری اجرا 96 آزمون های مهندسی مشاهده
8آزمون عمران نظارت 96 آزمون های مهندسی مشاهده
9آزمون معماری نظارت 96 آزمون های مهندسی مشاهده
10آزمونک مبحث 9 ویژه عمران آزمون های مهندسی مشاهده
11آزمونک مبحث 9 ویژه معماری آزمون های مهندسی مشاهده
12پاسخ تشریحی اجرا آبان93 آزمون های مهندسی مشاهده
13سوالات عمومی وزارت نیرو آزمون های مهندسی مشاهده
14پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی ارشد آزمون های مهندسی مشاهده
15پاسخ تشریحی محاسبات اسفند ۹۵ آزمون های مهندسی مشاهده
16پاسخ تشریحی محاسبات بهمن 94 آزمون های مهندسی مشاهده
17پاسخ تشریحی محاسبات مرداد 94 آزمون های مهندسی مشاهده
18پاسخ جوش آزمون های مهندسی مشاهده
19پاسخ نظارت عمران اسفند 95 آزمون های مهندسی مشاهده
20پاسخنامه ازمون طراحی مهر 96 آزمون های مهندسی مشاهده
21پاسخنامه آزمونک مبحث 9 ویژه عمران آزمون های مهندسی مشاهده
22پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت معماری اسفندماه ۹۵ آزمون های مهندسی مشاهده
23پاسخنامه تشریحی محاسبات عمران مهرماه ۹۶ آزمون های مهندسی مشاهده
24پاسخنامه تشریحی کارشناسی رسمی 96 آزمون های مهندسی مشاهده
25سوال جوش آزمون های مهندسی مشاهده
26سوالات آزمون محاسبات اسفند ۹۵ آزمون های مهندسی مشاهده
27سوالات معماری نظارت با پاسخ آزمون های مهندسی مشاهده
28سوالات و کلید نقشه برداری اسفند 95 آزمون های مهندسی مشاهده
29معماری نظارت اردیبهشت 97 آزمون های مهندسی مشاهده
30منابع کنکور ارشد شهرسازی 95 آزمون های مهندسی مشاهده
31منابع کنکور ارشد معماری 95 آزمون های مهندسی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین