قیمت بنتونیت

قیمت بنتونیت

قیمت بنتونیت

قیمت بنتونیت | بنتونیت سنگی است که اساس آن متشکل از کانی شبه رس بلوری است که در اثر هوازدگی و دگرسانی شیمیایی همراه سنگ های آذرین ( عموماً توف یا خاکستر آتشفشانی ) تشکیل شده است.

بنتونیت ها به صورت سدیمی ( متورم شونده ) یا کلسیمی ( غیرمتورم شونده ) براساس کاتیون های میان لایه ای و توانایی متورم شدن در آب طبقه بندی می شوند.

بنتونیت ها با سدیم به عنوان کاتیون قابل تعویض قالب، توانایی متورم شدن بالایی را در آب نشان می دهند درحالیکه بنتونیت های با کلسیم به عنوان کاتیون قابل تعویض غالب ، توانایی متورم شدن بسیار پایینی را نشان می دهند . 

مشاهده لیست کامل مواد اولیه شیمیایی 

headphone

گفتگوی آنلاین