فروش بنتونیت

فروش بنتونیت

فروش بنتونیت

فروش بنتونیت | بنتونیت سنگی است که اساس آن متشکل از کانی شبه رس بلوری است که در اثر هوازدگی و دگرسانی شیمیایی همراه سنگ های آذرین ( عموماً توف یا خاکستر آتشفشانی ) تشکیل شده است.

بنتونیت ها به صورت سدیمی ( متورم شونده ) یا کلسیمی ( غیرمتورم شونده ) براساس کاتیون های میان لایه ای و توانایی متورم شدن در آب طبقه بندی می شوند.

مشاهده و خرید آنلاین مواد اولیه شیمیایی

headphone

گفتگوی آنلاین