گروت ساختمانی

گروت ساختمانی

گروت ساختمانی

گروت ساختمانی | مهمترین ویژگی مورد نیاز گروت انتقال بار از ستون ها به فونداسیون می باشد و همچنین مشخصه افزایش حجم بنابراین اطمینان از پر شدن تمامی فضای گروت ریزی خیلی مهم می باشد و این مشخصه در ملات های ماسه سیمان معمولی وجود ندارد . علاوه بر این ، کارایی ، مقاومت و پایایی از جمله دیگر خصوصیت های مورد نیاز گروت محسوب می گردد. رسیدن به اهداف مورد نیاز گروت ریزی در گرو انتخاب مصالح و رعایت نسبت های استاندارد و  رعایت اصول فنی و مهندسی در هنگام گروت ریزی و همچنین استفاده از افزودنی های مناسب می باشد. 

headphone

گفتگوی آنلاین