ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

مقدار مصرف فوق روان کننده در بتن

مقدار مصرف فوق روان کننده در بتن

مقدار مصرف فوق روان کننده در بتن

مقدار مصرف فوق روان کننده در بتن

مصرف متداول بین 0/4 تا 1/5 درصد وزن سیمان می‌باشد. مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایش‌های لازم مجاز خواهد بود. همچنین بدیهی‌ست برای دستیابی به مقدار بهینه‌ی مورد نیاز ، انجام آزمایش‌های کارگاهی برای هر پروژه ضروری می‌باشد.

مصرف بیش از اندازه‌ی این افزودنی موجب روانی کنترل نشده ، آب‌انداختگی و جداشدگی دانه‌ها در بتن خواهد گردید.

headphone

گفتگوی آنلاین